Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Okres Rožňava

8. 12. 2010

Komunálne voľby 2010

Výsledky volieb starostu v obciach okresu Rožňava

Obec, mesto, mestská časť, Účasť voličov v %, Zvolený starosta, Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát (NEKA)

 

Ardovo Daniel Fábián 77 Zvolený NEKA

Ardovo Angela Kupeczová 27   NEKA

Betliar Július Farkašovský 292 Zvolený SMER

Betliar Marián Feješ 101   NEKA

Betliar Beáta Šlosárová 56   SDKÚ-DS

Betliar Miloš Kočtúch 53   NEKA

Betliar Vojtech Rišpán 3   KSS

Bohúňovo Ágnes Takács 123 Zvolená SMK-MKP

Bohúňovo Atila Csík 60   NEKA

Bohúňovo Gejza Kulik 25   ĽS-HZDS

Bôrka Vojtech Ičo 154 Zvolený SMK-MKP

Bôrka Štefan Gallai 79   MOST - HÍD

Brdárka Jaroslav Hric Jančo 29 Zvolený OKS

Brdárka Marcel Antal 6   NEKA

Bretka Anna Giczeiová 161 Zvolená SMK-MKP

Brzotín Pavol Gášpár 280 Zvolený SMK-MKP, SaS, SDKÚ-DS

Brzotín František Bačo 168   SMER

Brzotín Rastislav Mariňák 75   NEKA

Brzotín Szilárd Szabó 64   NEKA

Brzotín Alexander Csunyo 55   NEKA

Brzotín Margita Csefová 12   NEKA

Brzotín Štefan Andoga 5   KDH

Čierna Lehota Iveta Potočná 123 Zvolená SDKÚ-DS

Čierna Lehota Iveta Chlebušová 101   SNS

Čierna Lehota Michal Terrai 60   NEKA

Čierna Lehota Ján Bubenčík 57   SMER

Čierna Lehota Karol Hencel 53   NEKA

Čoltovo Ján Hubay 201 Zvolený NEKA

Čoltovo Július Szepessy 87   SMK-MKP

Čoltovo Alžbeta Kozsárová 13   NEKA

Čoltovo Ján Tajboš 4   NEKA

Čoltovo Ladislav Jonáš 0   NEKA

Čučma Alexander Szőllős 236 Zvolený NEKA

Čučma Ondrej Nagy 89   MOST - HÍD

Čučma Martin Ádám 7   NEKA

Dedinky Milan Ogurčák 108 Zvolený SNS

Dedinky Anna Poradová 80   NEKA

Dlhá Ves Eva Kankulová 179 Zvolená NEKA

Dlhá Ves Róbert Ferdinand 146   NEKA

Dlhá Ves Attila Repka 27   SMK-MKP

Dobšiná Karol Horník 1 052 Zvolený SMER

Dobšiná Eva Petruchová 583   NEKA

Dobšiná Ondřej Priatka 302   SDKÚ-DS

Dobšiná Ľubomír Lipták 91   NEKA

Drnava Helena Ulbriková 247 Zvolená MOST - HÍD

Drnava Valéria Icsová 142   SMK-MKP

Gemerská Hôrka Zoltán Tömöl 351 Zvolený SMK-MKP, MOST - HÍD, ĽS-HZDS

Gemerská Hôrka Alexander Ambrus 282   NEKA

Gemerská Panica Milan Majoroš 221 Zvolený MOST - HÍD

Gemerská Panica Štefan Zsóri 85   SMK-MKP

Gemerská Panica Zoltán Horváth 60   SDKÚ-DS

Gemerská Panica Mária Szabariová 0   NEKA

Gemerská Panica Zoltán Istók 0   SMER

Gemerská Poloma Ján Chanas 667 Zvolený NEKA

Gemerská Poloma Milan Ďuriček 198   NEKA

Gemerská Poloma Ján Franko 134   SMER

Gemerská Poloma Ladislav Bolčák 98   NEKA

Gočaltovo Jarmila Pavlíková 130 Zvolená NEKA

Gočaltovo Milan Dávid 22   SMER

Gočovo Milan Mlynár 148 Zvolený SNS

Gočovo Anna Andrašovská 115   NEKA

Gočovo Ľubomír Hlaváč 0   SMER

Hanková Ondrej Jančík 26 Zvolený SMER

Hanková Miroslav Krčka 11   NEKA

Henckovce Viera Nemcová 192 Zvolená SNS, SMER

Henckovce Štefánia Breznenová 40   NEKA

Honce Monika Paličková 104   NEKA

Honce Jaroslav Strelka 104   SMER

Honce Ľubomír Gallo 32   SNS

Hrhov Arpád Szepesi 442 Zvolený SMK-MKP

Hrhov Pavel Barta 223   NEKA

Hrušov Gabriel Parti 104 Zvolený SMK-MKP

Hrušov Július Šebő 95   NEKA

Hrušov Karol Beke 27   MOST - HÍD

Jablonov nad Turňou Pavel Hric 297 Zvolený SMK-MKP

Jablonov nad Turňou Alžbeta Tamásová 229   MOST - HÍD

Jablonov nad Turňou Arpád Pogáň 8   NEKA

Jovice František Barci 235 Zvolený SMK-MKP

Jovice Ondrej Baláž 121   MOST - HÍD

Jovice Karol Gebe 43   NEKA

Jovice Ján Gebe 12   NEKA

Jovice Alžbeta Podracká 4   NEKA

Kečovo Július Lőrincz 177 Zvolený SMK-MKP

Kečovo Szilárd Garaj 39   NEKA

Kobeliarovo Jaroslav Nemčko 75 Zvolený NEKA

Kobeliarovo Ján Villim 68   NEKA

Kobeliarovo Milan Laciak 64   NEKA

Kobeliarovo Patrícia Cangárová 12   NEKA

Koceľovce Ján Lukáč 105 Zvolený SNS

Koceľovce Ondrej Vojtko 28   KDH

Koceľovce Ľuboslav Lukáč 26   SMER

Kováčová Adrián Dáni 31 Zvolený NEKA

Kováčová Jozef Kocsis 26   MOST - HÍD

Krásnohorská Dlhá Lúka Gabriel Klárik 155 Zvolený NEKA

Krásnohorská Dlhá Lúka Juraj Nagy 144   NEKA

Krásnohorská Dlhá Lúka Alexander Soltész 80   SMK-MKP

Krásnohorská Dlhá Lúka Arpád Szakal 58   NEKA

Krásnohorské Podhradie Peter Bollo 421 Zvolený MOST - HÍD

Krásnohorské Podhradie Štefan Szarka 311   NEKA

Krásnohorské Podhradie Kristián Baffi 260   NEKA

Krásnohorské Podhradie Július Ferenc 165   SMER

Krásnohorské Podhradie Ľudovít Gunár 72   SRK

Krásnohorské Podhradie Marian Freivolt 5   NEKA

Kružná Ondrej Fábián 156 Zvolený NEKA

Kružná Ladislav Szendi 142   SMK-MKP

Kružná Valter Mihók 10   NEKA

Kunova Teplica Michal Bársony 113 Zvolený SMER

Kunova Teplica Zsolt Liptai 96   MOST - HÍD

Kunova Teplica Eduard Ferenc 67   ĽS-HZDS

Kunova Teplica Jana Durančiková 65   SDKÚ-DS

Kunova Teplica Tibor Máté 9   SMK-MKP

Lipovník Robert Anna 140 Zvolený NEKA

Lipovník František Máté 138   SMK-MKP, MOST - HÍD

Lipovník Štefan Boršodi 61   KDH

Lipovník Denisa Hricová 18   NEKA

Lúčka Jozef Szabó 95 Zvolený NEKA

Markuška Ondrej Lipták 74 Zvolený SNS

Meliata Bartolomej Beke 102 Zvolený NEKA

Meliata Ladislav Ruszó 20   ĽS-HZDS

Nižná Slaná Ján Vieloha 488 Zvolený SMER

Nižná Slaná Martin Gallík 135   SDKÚ-DS, KDH

Ochtiná Marián Kapusta 202 Zvolený NEKA

Ochtiná Jaroslav Tolnai 82   NEKA

Ochtiná Dáša Jakubčánová 31   NEKA

Ochtiná Tibor Šestina 9   ĽS-HZDS

Ochtiná Miroslav Spišák 3   SMER

Pača Ladislav Zagiba 297 Zvolený NEKA

Pača Miroslav Hurajt 66   KDH

Pača Janka Vavreková 2   KSS

Pašková Roman Viola 62 Zvolený ĽS-HZDS

Pašková Zoltán Csefo 53   SMK-MKP

Pašková Arnold Gáspár 51   NEKA

Pašková Alžbeta Bodnárová 4   NEKA

Petrovo Ján Dovec 30 Zvolený KSS

Petrovo Vladimír Pastrnák 25   SMER

Plešivec Gabriel Gergely 415 Zvolený NEKA

Plešivec Ladislav Broda 344   NEKA

Plešivec Iveta Šušánová 195   MOST - HÍD

Plešivec Juraj Ronec 109   SDKÚ-DS

Plešivec Ondrej Bartus 100   SMK-MKP

Plešivec Ondrej Benedik 58   SMER

Rakovnica Ľuboš Lešták 184 Zvolený NEKA

Rakovnica Monika Genčiová 85   ĽS-HZDS

Rakovnica Marta Gadušová 75   SNS

Rejdová Ján Valentík 200 Zvolený SDKÚ-DS

Rejdová Ondrej Dovalovský 84   SaS

Rejdová Marian Molčan 69   SMER

Rejdová Ján Kračún 45   ĽS-HZDS

Rochovce Stanislav Levrinc 153 Zvolený ĽS-HZDS

Rochovce Pavol Šándor 33   SMER

Roštár Vladimír Slivka 83 Zvolený NEKA

Roštár Helena Laliková 75   KDH

Roštár Miroslava Timárová 70   SMER, SNS

Roštár Dušan Leng 30   SDKÚ-DS

Roštár Ján Lukáč 16   KSS

Roštár Marian Hrudál 3   NEKA

Rozložná Viktor Vápeník 53 Zvolený SMER

Rozložná Monika Snopková 24   SDKÚ-DS

Rozložná Ondrej Moro 15   KSS

Rožňava Vladislav Laciak 1 859 Zvolený NEKA

Rožňava Ivan Kuhn 1 051   OKS

Rožňava Karol Kováč 986   NEKA

Rožňava Viktor Badin 854   NEKA

Rožňava Ján Babič 696   SMER

Rožňava Ondrej Bolaček 418   NEKA

Rožňava Ladislav Gažík 373   NEKA

Rožňava Erika Filiczká 104   NEKA

Rožňava Ján Vojta 38   ÚSVIT

Rožňavské Bystré Želmíra Gonosová 205 Zvolená SMER

Rudná Július Kerekes 273 Zvolený NEKA

Silica Vojtech Berec 90 Zvolený MOST - HÍD

Silica Július Bodnár 87   NEKA

Silica Marcela Roháčová 67   SDKÚ-DS

Silica Ján Zsoldos 34   NEKA

Silica Norbert Várady 33   NEKA

Silica Ružena Váradyová 15   KDH

Silická Brezová Alžbeta Sanislóová 85 Zvolená NEKA

Silická Jablonica Eva Tamášová 97 Zvolená MOST - HÍD

Silická Jablonica Štefan Csobády 52   NEKA

Silická Jablonica Róbert Cseh 0   SMK-MKP

Slavec Valentín Borzy 126 Zvolený SMK-MKP

Slavec Albin Lőrincz 89   NEKA

Slavec Roland Lőrinc 68   MOST - HÍD

Slavoška Ján Jakubovský 45 Zvolený SMER

Slavoška Ondrej Gallo 35   MOST - HÍD

Slavošovce Štefan Bašták 419 Zvolený SMER

Slavošovce Ján Matula 316   NEKA

Slavošovce Jana Roháľová 142   SDKÚ-DS

Slavošovce Miloš Garan 20   NEKA

Stratená Erika Oravcová 55 Zvolená SMER

Štítnik Miloš Gallo Barnák 247 Zvolený SDKÚ-DS, SaS

Štítnik Ladislav Belányi 239   KDH

Štítnik Katarína Zajacová 197   NEKA

Štítnik Marek Kuzma 157   NEKA

Vlachovo Peter Pakes 313 Zvolený SNS

Vlachovo Ľuboš Gál 176   SMER

Vlachovo Andrea Hajdúková 2   SDKÚ-DS, OKS, MOST - HÍD

Vyšná Slaná Dušan Gallo 154 Zvolený SMER

Vyšná Slaná Jana Gallová 104   SNS

Vyšná Slaná Ján Krupár 80   SDKÚ-DS

Vyšná Slaná Milan Molčan 22   ĽS-HZDS

Vyšná Slaná Ján Vido 12   NEKA

Vyšná Slaná Ján Vilim 0   KSS

 

 

Obce okresu Rožňava

(Len zvýraznené obce už obsahujú aj info o voľbách, ostatné len preklik na Wikipédiu)

Ardovo | Betliar | Bohúňovo | Bôrka | Brdárka | Bretka | Brzotín | Čierna Lehota | Čoltovo | Čučma | Dedinky | Dlhá Ves | Dobšiná | Drnava | Gemerská Hôrka | Gemerská Panica | Gemerská Poloma | Gočaltovo | Gočovo | Hanková | Henckovce | Honce | Hrhov | Hrušov | Jablonov nad Turňou | Jovice | Kečovo | Kobeliarovo | Koceľovce | Kováčová | Krásnohorská Dlhá Lúka | Krásnohorské Podhradie | Kružná | Kunova Teplica | Lipovník | Lúčka | Markuška | Meliata | Nižná Slaná | Ochtiná | Pača | Pašková | Petrovo | Plešivec | Rakovnica | Rejdová | Rochovce | Roštár | Rozložná | Rožňava | Rožňavské Bystré | Rudná | Silica | Silická Brezová | Silická Jablonica | Slavec | Slavoška | Slavošovce | Stratená | Štítnik | Vlachovo | Vyšná Slaná

 

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

STAROSTA OBCE

(LADISLAV TOMI, 22. 11. 2012 0:10)

taki clovek ktori bol zvoleni len pre penaze taki clovek tam nema co robit a ktori nevie riadit obec a nieje schopni a nema scipku hambi okradnut dedinu a taki clovek patri do basi a to pari vsetki starostom co su zvoleni