Choď na obsah Choď na menu
 


Komunálne voľby 2010 v okrese Košice II

3. 11. 2010

Okres Košice II v komunálnych voľbách 2010

Pre voľby do Mestského zastupiteľstva Košice boli vytvorené v okrese obvody č. 3 a 4. Obvod 5 bol vytvorený spolu s okresom Košice III

 

 

Volebný obvod č. 3 (Šaca, volí sa 1 poslanec)

 

1. Milan Beregszászi, 45 r., elektromechanik, Maloidanská 11, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

2. Ivan Hriczko, Mgr., 30 r., projektový manažér, Hlinkova 33, Košice, SSS

3. Lucia Iľaščíková, Ing., 30 r., miestna kontrolórka, Mládežnícka 8, Košice, nezávislý kandidát

4. Vladimír Lukáč, Ing., 57 r., podnikateľ, Dúbravska 16, Košice, RIS

5. Marián Melichárek, JUDr., 52 r., právnik, Železiarenská 62, Košice, EDS

6. Ján Runčák, 64 r., dôchodca, Železiarenská 42, Košice, KSS

7. Peter Šnajdár, Ing., 47 r., stavebný inžinier, Ku mlynu 2/A, Košice, nezávislý kandidát

8. Miroslav Štefanisko, 40 r., podnikateľ, Mierová 17, Košice, SaS

9. Peter Žigrai, 35 r., dispečer SAD, Šemšianska 62, Košice, ZRS

 

 

Volebný obvod č. 4 (Luník IX, volí sa 1 poslanec)

 

1. Jozef Béreš, 45 r., technik, Bruselská 15, Košice, ĽS-HZDS

2. Tibor Gábor, 47 r., sociálnovýchovný pracovník, Hrebendova 3, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

3. Tibor Horváth, Bc., 38 r., bezpečnostný technik, Krčméryho 1, Košice, SMER, MOST-HÍD

4. Žaneta Slepčíková, 31 r., kultúrny referent, Podjavorinskej 6, Košice, SRK

5. Jozef Šana, 50 r., mechanizátor, Krčméryho 1, Košice, KSS

6. Ladislav Šaňa, 51 r., starosta, Krčméryho 1, Košice, RIS

 

 

Volebný obvod č. 5 (Barca, Šebastovce, Poľov, volí sa 1 poslanec)

Okres Košice III je celoslovenskou anomáliou – tri jeho mestské časti tvoria volebné obvody s mestskými časťami iných okresov. Barca a Šebastovce z okresu Košice III tvoria volebný obvod (č. 5) s mestskou časťou Poľov v okrese Košice II. Mestská časť Vyšné Opátske z okresu Košice III tvorí volebný obvod (č.14) s mestskou časťou Košická Nová Ves v okrese Košice IV.

Tento volebný obvod uvádzame aj v rámci okresu Košice II aj v rámci okresu Košice III)

 

1. Ladislav Falat, Ing., 64 r., ekonóm, Barčianska 16, Košice, SRS

2. Lucia Kačmárová, 27 r., obchodníčka, Borodáčova 37, Košice, ZRS

3. Jozef Melničák, Ing., 54 r., manažér, Zinkova 20, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

4. Igor Sidor, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, Abovská 85, Košice, SMER, MOST-HÍD 5. Štefan Varga, Ing., 49 r., strojný inžinier, Radlinského 3, Košice, nezávislý kandidát

 

 

Volebný obvod č. 6 (Lorinčík, Pereš, Myslava, volí sa 1 poslanec)

 

1. Ferdinand Ginelli, Ing., 54 r., manažér, Krompašská 72, Košice, SDĽ, S.O.S.

2. Róbert Jano, JUDr., 43 r., právnik, Jasovská 60, Košice, SMER, MOST-HÍD

3. Michal Kočiš, Mgr., 25 r., právnik, Haburská 20, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

 

 

volebný obvod č. 7 (Západ, volí sa 8 poslancov)

 

1. Margita Adamčíková, JUDr., 52 r., právnik, Slobody 2, Košice, SMER, MOST-HÍD 2. Michal Antol, 59 r., referent, Ovručská 8, Košice, ZRS

3. Peter Baník, Ing., 46 r., vydavateľ, Smaragdova 21, Košice, SaS

4. Alexander Barna, Ing., 39 r., programátor - analytik, Trieda SNP 9, Košice, SaS

5. Lýdia Berenczová, 40 r., obchodníčka, Rožňavská 3, Košice, ZRS

6. Milan Bereš, MUDr., PhD., 39 r., lekár, Trieda SNP 65, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

7. Ladislav Blanár, Ing., 37 r., banský inžinier, Michalovská 21, Košice, nezávislý kandidát

8. Barbara Blanárová, 40 r., podnikateľka, Ipeľská 16, Košice, ĽS-HZDS

9. Jozef Buček, Mgr., 50 r., poslanec NR SR, Slobody 21, Košice, SMER, MOST-HÍD 10. Marta Budišová, JUDr., 48 r., právnik, Bratislavská 27, Košice, SMER, MOST-HÍD

11. Eduard Buraš, Ing., 44 r., riaditeľ, Toryská 10, Košice, SMER, MOST-HÍD

12. Anna Cmaríková, Ing., 51 r., ekonóm, Sokolovská 3, Košice, SNS

13. Mikuláš Čečko, Ing., 28 r., ekonóm, Lesnícka 21, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

14. Darina Čižmárová, 55 r., ekonómka, Laborecká 6, Košice, SDĽ, S.O.S.

15. Tomáš Čuchráč, Ing., 60 r., ekonóm, Trieda SNP 3, Košice, ĽS-HZDS

16. Mária Derzsiová, 60 r., asistentka, Trieda SNP 8, Košice, SF

17. Magdaléna Dienesová, 42 r., nezamestnaná, Uherova 9, Košice, nezávislý kandidát

18. Zuzana Dujavová, 45 r., sociálna pracovníčka, Uherova 8, Košice, KSS

19. Vojtech Dúl, Ing., 51 r., elektroinžinier, Moldavská 15, Košice, nezávislý kandidát 20. Martina Dutková, Ing., 35 r., dopravný inžinier, Trieda SNP 20, Košice, KDS, DS, OKS

21. Ján Fiala, Bc., 22 r., sprostredkovateľ finančných služieb, Sliačska 1, Košice, SaS

22. Ľubica Froncová, Ing., 53 r., ekonóm, Trieda SNP 90, Košice, nezávislý kandidát 23. Mária Grüllingová, MUDr., 40 r., lekárka, Smaragdová 43, Košice, SMER, MOST-HÍD

24. Ľuboš Hvozdovič, RNDr., 45 r., riaditeľ ZŠ, Šafárikova trieda 3, Košice, nezávislý kandidát

25. Ján Jakubov, Ing., 53 r., projektant, Kremnická 59, Košice, SMER, MOST-HÍD 26. Marcel Jurko, JUDr., 29 r., advokát, Plzenská 39, Košice, SRS

27. Igor Jutka, MUDr., MPH, 37 r., lekár, Plzenská 125, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

28. Jiří Klanica, 61 r., súkromný podnikateľ, Jihlavská 22, Košice, SaS

29. Anna Kluková, Ing., 44 r., ekonóm, Jantárove námestie 15, Košice, HZD

30. Stanislav Kočiš, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Poľovnícka 4, Košice, SMER, MOST-HÍD

31. Jana Kordiaková, Mgr., 38 r., fitnes tréner, Ondavská 3, Košice, nezávislý kandidát

32. Jana Kravcová, 47 r., nezamestnaná, Matuškova 2, Košice, KSS

33. Mikuláš Krivanský, 60 r., asyriológ, Považská 18, Košice, SRS

34. Zdenka Lacková, Bc., 46 r., technička, Bernolákova 21, Košice, OK

35. Ján Leščišin, 63 r., technik, Plzenská 14, Košice, SDĽ, S.O.S.

36. Zdenko Lipták, MVDr., 44 r., živnostník, Považská 9, Košice, nezávislý kandidát 37. Viera Lucáková, Ing., 48 r., ekonómka, Ružová 43, Košice, ĽS-HZDS

38. Silvia Mižurová, Mgr., 33 r., pedagóg, Lesnícka 25, Košice, ND

39. Radovan Molčan, MUDr., 38 r., lekár, Poľovnícka 10, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

40. Pavol Mutafov, PhDr., 56 r., starosta, Moldavská 27, Košice, SMER, MOST-HÍD 41. Viliam Novotný, MUDr., 37 r., lekár, poslanec NR SR, Humenská 25, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

42. Robert Patuš, 61 r., konštruktér, Trieda SNP 7, Košice, HZD

43. Ján Pavlisko, Ing., 33 r., živnostník, Trebišovská 1, Koišce, SZS

44. Plachý Jozef, Mgr., nezávislý kandidát

45. Roman Radvák, Ing., 35 r., učiteľ, Rožňavská 4, Košice, SNS

46. Beatrica Raganová, 54 r., odborný referent, Kežmarská 8, Košice, ZRS

47. Erika Robová, 59 r., kuchárka, Moldavská 1, Košice, ÚSVIT

48. Ladislav Rovinský, JUDr., Mgr., 59 r., konzultant, Ulica pokroku 7, Košice, SaS 49. Jozef Širotňák, Ing., 71 r., technik, Bratislavská 58, Košice, HZD

50. Marek Tóth, Ing., 28 r., výskumno-vývojový pracovník, Slobody 32, Košice, SaS 51. Slávka Valašteková, 37 r., obchodníčka, Ulica pokroku 10, Košice, ZRS

52. Zsolt Varga, JUDr., 34 r., advokát, Trnavská 27, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

53. Peter Vidašič, Ing., 29 r., manažér tanečného štúdia, Ondavská 3, Košice, SaS 54. Marcel Vrchota, Bc., 25 r., podnikateľ, Moldavská 5, Košice, SaS

55. Adrián Weiszer, Ing., 35 r., lesný inžinier, Idanská 11, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

56. Jaroslav Zembjak, PaedDr., 51 r., technik, Mikovíniho 2, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

57. Tomáš Zolovčik, Bc., 35 r., sociálny pracovník, Trieda SNP 14, Košice, SNS

 

 

volebný obvod č. 13 (Sídlisko KVP, volí sa 5 poslancov)

 

1. Eduard Adamčík, Ing., 47 r., SZČO, Klimkovičova 1, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

2. Lenka Baluchová Sarková, Ing., 30 r., ekonómka, Dénešova 13, Košice, ND

3. Mária Bevilaquová, Ing., 54 r., učiteľka, Dénešova 79, Košice, SNS

4. Martin Boritáš, 58 r., zástupca starostu, Dénešova 4, Košice, KDS, DS, OKS

5. Alžbeta Bukatová, 43 r., odborný referent, Cottbuská 20, Košice, SMER, MOST-HÍD

6. Dušan Cais, Ing., 50 r., manažér, Klimkovičova 14, Košice, SMER, MOST-HÍD

7. Mária Čabalová, PaedDr., 50 r., špeciálny pedagóg, Jasuschova 22, Košice, nezávislý kandidát

8. Mária Eperješiová, 48 r., riaditeľ pobočky, Dénešova 57, Košice, KDS, DS, OKS

9. Jozef Fila, 46 r., motivačný manažér, Hemerkova 20, Košice, nezávislý kandidát 10. Mária Gamcová, Ing., PhD., 45 r., vysokoškolský pedagóg, Jasuschova 24, Košice, nezávislý kandidát

11. Alfonz Halenár, Ing., 55 r., pracovník v IT, Bauerova 26, Košice, nezávislý kandidát

12. Alexander Hudák, RNDr., PhD., 53 r., odborný pracovník, Čordáková 36, Košice, SMER, MOST-HÍD

13. Iveta Kijevská, Ing., 47 r., ekonómka, Klimkovičova 17, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

14. Zuzana Klimová, 26 r., študentka vysokej školy, Čordákova 24, Košice, ÚSVIT 15. Eva Kollárová, 64 r., podnikateľka, Wuppertálska 43, Košice, ZRS

16. Marian Koszoru, 26 r., IT špecialista, Zombova 35, Košice, nezávislý kandidát

17. Štefánia Kulhanová, 49 r., konateľka učtovníckej firmy, Stierova 3, Košice, nezávislý kandidát

18. Tomáš Lančarič, Bc., 32 r., technik, Zombova 31, Košice, SZ

19. Iveta Macková, Ing., 46 r., samostatný odborný referent pre investície, Čordákova 28, Košice, SaS

20. Roman Matoušek, Ing., 33 r., SZČO, Drábova 14, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

21. Erika Miglesová, Mgr., 55 r., učiteľka, Dénešova 29, Košice, EDS

22. Peter Múdry, Mgr., 35 r., projektový manažér, Palárikova 14, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

23. Katarína Patušová, Ing., 32 r., ekonóm, Starozagorská 6, Košice, HZD

volebný obvod č. 13

24. Ľuboš Porada, Bc., 30 r., SZČO, Húskova 71, Košice, SaS

25. Daniel Rusnák, 50 r., starosta, Klimkovičova 33, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

26. Štefan Sekeľský, 56 r., elektrotechnik, Klimkovičova 22, Košice, SNS

27. Juraj Seman, Bc., 26 r., lektor, Čordáková 28, Košice, nezávislý kandidát

28. Ladislav Serenča, 58 r., strojár, Déneševa 55, Košice, nezávislý kandidát

29. Tomáš Socha, Ing., 25 r., ekonóm, Cottbuská 28, Košice, nezávislý kandidát

30. Michaela Ščerbová, 28 r., manažér obchodu, Čordákova 26, Košice, SaS

31. Peter Šoltés, 19 r., podnikateľ, Čordákova 44, Košice, SaS

32. Pavel Titl, Ing., 54 r., dopravný inžinier - projektant, Trieda KVP 1C, Košice, KDS, DS, OKS

33. Pavel Vámos, Mgr., 41 r., učiteľ, Varšavská 2, Košice, nezávislý kandidát

34. Ivan Vanko, JUDr., 57 r., advokát, Cottbuská 18, Košice, SMER, MOST-HÍD

35. Richard Vikartovský, 38 r., podnikateľ, Cottbuská 2, Košice, ĽS-HZDS

36. Jaroslav Zajac, Ing., 52 r., stavebný technik, Čordákova 12, Košice, SDĽ, S.O.S. 37. Iveta Zavacká, 51 r., zlatníčka, Húskova 9, Košice, ĽS-HZDS

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.